תיאור פרויקט:

קריית ההדרכה בנגב ע"ש אריאל שרון מאחדת ומובילה את תחומי ההדרכה וההכשרה של צה"ל, תוך שדרוג תשתית פיזית וטכנולוגית, במטרה להשיג רמה מקצועית ומיטבית של תומכי לחימה, ותתרום לאפקטיביות המבצעית של צה"ל.

-  קריית ההדרכה נפרשת על שטח של כ- 2,600 דונם, מתוכם כ- 1,300 דונם מפותחים.
- סה"כ שטח בנוי – כ- 240,000 מ"ר.

פרויקט בביצוע משותף של קבוצת "מבט לנגב" הכוללת שותפות של החברות: מנרב, קרן נוי, אלקטרה ובינת.

תקופת הזיכיון היא ל-25 שנה, כולל שלוש שנות הקמה.

הפרויקט נאמד בכ-9 מיליארד ש"ח, היקף הביצוע מתוכו כ- 2 מיליארד ש"ח (חלק אלקטרה בנייה

30% - 600 מיליון ש"ח) 

בפרוייקט זה היו שותפות חברות נוספות מקבוצת אלקטרה