תיאור פרויקט:

תחנת כוח המאפשרת אגירת אנרגיה ע"י שאיבת מים וזמינה לשימוש בעת הצורך.

כלי טכנולוגי חשוב המשמש לניהול מערכת החשמל ולייעול פעולתה.

טכנולוגיה מוכחת הפועלת ברחבי העולם (מתקנים בהספק כולל של יותר מ- 200,000מגה ואט חשמל).

לאלקטרה בנייה ולשיכון ובינוי יש רישיון מותנה להקמת 2 פרויקטים עם הספק מצרפי של 500 מגה ואט. משך הזיכיון תקף ל- 20 שנה.

אלקטרה וסולל בונה שותפות לתכנון, הקמה ומסירה של כל אחד מהפרויקטים.