• מיקום:
  שכונת פארק הים, בת ים
 • לקוח:
  אחים זיתוני
 • אדריכל:
  קיקה בראז אדריכלים ובוני ערים
 • שטח:
  סה"כ שטח עילי: מגרשים 31,33 - 18,767 מ"ר | שטח תת-קרקעי: מגרש 31 - 6,048 מ"ר, מגרש 33 - 7,584 מ"ר
 • תיאור פרויקט:

  • הקמת בניין מגורים בן 113 יחידות דיור ב-29 קומות מגורים + קומת קרקע ו-2 קומות חניון במגרש 31.
  • הקמת בניין מגורים זהה על גבי 3 קומות חניון "בורג" במגרש 33.
  • סך הכל: 226 יחידות דיור ב-2 מבנים, כל אחד מהם בן 30 קומות