• מיקום:
  הרצליה
 • לקוח:
  בעלי זכויות במגרש 211
 • אדריכל:
  מ. גיא מהנדסים
 • קבלן ראשי:
  אלקטרה בנייה
 • שטח:
  עילי: 11,070 מ"ר; תת-קרקעי: 5,242 מ"ר
 • תיאור פרויקט:

   הקמת 3 בנייני מגורים בני 5 ו-10 קומות, ע"ג חניון תת קרקעי משותף בן קומה אחת.