• מיקום:
  תל אביב
 • לקוח:
  ווי בוקס החרש והאומן
 • אדריכל:
  אילן פיבקו אדריכלים
 • שטח:
  15,749 מ"ר עילי + 7,952 מ"ר תת קרקעי
 • תיאור פרויקט:

  שני מבני מגורים הכוללים 121 יח"ד בן 13 קומות עיליות ו- 4 קומות תת קרקעיות. הפרויקט כולל מסחר וגן ילדים