פרויקט לגון 2

המלצה: חברת אלקטרה בנייה בע"מ שימשה בפרויקט הנדון כקבלן ראשי במסגרת הסכם פאושלי לביצוע מגדל מגורים בן 37 קומות, סך הכל 167 יחידות דיור ומרתף תת קרקעי בין שתי קומות.